Your Trusted Partner in Logistics!
Hotline : +84.976 391 368

Tân Cảng Sài Gòn

Tân Cảng Sài Gòn

Tân Cảng Sài Gòn

Tên cảng: TỔNG CTY TÂN CẢNG SAIGON  
Trực thuộc: Bộ Tư lệnh hải quân
Trong vùng quản lý Hàng hải của Cảng vụ: Tp.HCM
Vị trí cảng: 
- Tân Cảng - Cát Lái: 10°45'25”N - 106°47'40”E
- Tân Cảng - Cái Mép: 10°32'27"N - 107°02'00"E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20'40”N - 107°02'E 
Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM    
ĐT: 84.8.37425469                
Fax: 84.8.37425350                
Website: www.saigonnewport.com.vn

Download tổng quan về công ty tại đây: click here