Your Trusted Partner in Logistics!
Hotline : +84.976 391 368

Cảng Sài Gòn

Cảng Sài Gòn

Cảng Sài Gòn

Tên cảng: CTY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
Trực thuộc: Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam
Vị trí cảng : 10°50'N -106°45'E,
Các bến cảng tại khu vực Tp.HCM : 10°34’41”N - 107°01’27”E các bến cảng tại Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20'N -107°03'E vào các bến cảng tại khu vực Tp.HCM (to the terminals in HCMC), và 10°19’00”N -107°02’00” vào các bến cảng tại khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa-VT

Địa chỉ VP chính: 3 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM
ĐT: (84.8) 39401825 – 39401826 - 39400826. 
IDD call: (84.8) 9401030 - 38254362            
Fax: (84.8) 39400168 - 38263092    
Website: www.saigonport.vn

Download tổng quan về công ty tại đây: click here