Your Trusted Partner in Logistics!
Hotline : +84.976 391 368

Cảng Bến Nghé

Cảng Bến Nghé

Cảng Bến Nghé

Tên cảng: Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé
Trực thuộc: Tổng Công ty Cơ khí - GTVT Sài Gòn 
Trong vùng quản lý hàng hải của cảng vụ: Sài Gòn
Vị trí Cảng: 10°45’45"N - 106°44'00"E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20'N - 107°03'E
Địa chỉ: Số 9 đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: (84.08) 38723316 / 38723317
Fax: (84.08) 38728383 / 38726499
Website: http://www.benngheport.com

Download tổng quan về công ty tại đây: click here