Your Trusted Partner in Logistics!
Hotline : +84.976 391 368

CẢNG SP-PSA (SSIT)

CẢNG SP-PSA (SSIT)

CẢNG SP-PSA (SSIT)

Tên cảng: CTY TNHH CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA 
Trực thuộc: Công ty Liên doanh 
Vị trí cảng: 10o 34’00.24”N - 107o01’08.35”E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10o19’00”N – 107o02’00”E
Địa chỉ: Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trần Phú Mỹ, H. Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt nam 
ĐT: +84 (064) 3 924 567             
Fax: +84 (064) 3 924 555
Website: www.sp-psa.com.vn

Download tổng quan về công ty tại đây: click here