Your Trusted Partner in Logistics!
Hotline : +84.976 391 368

CẢNG LOTUS

CẢNG LOTUS

CẢNG LOTUS

Tên cảng: CẢNG LOTUS 
Trực thuộc: Công ty Liên doanh Bông Sen
Vị trí cảng: 10°41\'N - 106°46\'E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°20\'40\"N - 107°02\'30\"E
Địa chỉ: 1A Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: (84.8) 38730147 - 38730148             
Fax: 84.8.8730145
Website: www.lotusport.com

Download tổng quan về công ty tại đây: click here