Your Trusted Partner in Logistics!
Hotline : +84.976 391 368

CẢNG BARIA SERECE

CẢNG BARIA SERECE

CẢNG BARIA SERECE

Tên cảng: CẢNG PHÚ MỸ 
Trực thuộc: Baria Serece J. S. Company.
Vị trí cảng: 10°35'00"~10°35'30"N - 107°01'30"~107°02'02"E
Điểm đón trả hoa tiêu: 10°19'40"N - 107°02'00"E
Địa chỉ:  KCN Phú Mỹ 3, Huyện Tân Thành , Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Tels. No.: 84.64.3876603 / 3876604 / 3876605
Fax No.: 84.64.3876600/3876800
Website: www.bariaport.com

Download tổng quan về công ty tại đây: click here